Liv i landdistrikterne: Morsøs fremtid 2

Udsendelse d. 6.-12. februar. 2016

Morsø kommune med en befolkning på ca. 20.000 borgere ér en af de mindste kommuner i Danmark og omfatter kun øen Mors. Den nordlige del af øen er udvalgt til at deltage i projekt ”Fremtidens Landsskaber”.

Tidligere molergrav -nu sø og rekreativt område - ved Ejerslev Havn

Foto Lars Dahl, Morsø Kommune  deltager i kampagnen ”Yderområder på forkant”,
2015-16, der er lanceret af KL, Naturstyrelsen, Ministeriet for By, bolig
og landdistrikter (tidl.) og Realdania.

 

 

Som de eneste steder i Danmark findes råstoffet moler i undergrunden på øerne Fur og Mors i Limfjorden.  Moler er ler, der har en unik sugeevne og kan absorbere al slags væske uden at gå i opløsning og er et resultat af kiselalger, havbund og vulkansk aktivitet for 55 millioner år siden.

Der er udvundet moler på Nordmors i mere end 100 år. I dag graver virksomheden Damolin, efter moler ved Ejerslev og ved Skarrehage.  Her kan udvindes moler i yderligere 10 år, men der er brug for mere råstof, bl.a. fordi moleret ved Ejerslev ikke er af så god kvalitet.  I kombination med forskellige mineraler fremstiller fabrikken forskellige produkter, der bruges i forskellige dele af industrien. Damolin søgte allerede i 2009 om tilladelse til ny gravning, men sagsbehandlingen har været lang og i 2014 overgik forvaltningen vedr. tilladelse til udvinding af råstoffer over til regionenerne, her altså region Nordjylland.

Damolin’s molerfabrik ved Skarrehage
Foto:  Henrik Juul Rasmussen

Lige nu er der intens lokal og regional debat:  Skal den nuværende industrielle udvinding af råstoffet moler – virksomheden Damolin – have tilladelse til at udvide med 2 nye gravninger –først den østlige del Stærhøj,  siden øvrige del af Stærhøj og Mosebjerg.  Eller skal molerfabrikken lukke og landskabet bevares, som det er -  til fordel for andre interesser og hensyn: geologisk landskabsformer, kystbeskyttelse, rekreation mv.  Beslutninger skal træffes på mange planer – borgere og foreninger, kommune og region.

Kristina Grosmann Due og Bodil Grue taler med : 
Projektleder for Fremtidens Landskaber, Morsø Kommune, Therese Agerkilde 
Arkitekt Steen Folmer Jensen, borger på Nordmors 
Knud Mikkelsen, borger på Nordmors

Hvis du vil vide mere
Projekt Fremtidens Landskaber:  Fremtidens landskaber.ku.dk
Projekt Fremtidens Landskaber i Morsø Kommune:  Kampagnen ”Yderområder på forkant”
VVM-Redegørelse for molerindvinding ved Stærhøj, Morsø Kommune, Region Nordjylland, Dec. 2015,  
Råstofplan 2016, Region Nordjylland,  
Molerindvinding på Mors,  Fredningsstyrelsen, Viborg amt, Morsø kommune, 1985

Kristina Grosmann Due har redigeret.

Serien om "liv i landdistrikterne" er blevet til med støtte fra 

 

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Bodil Grue, Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

Liv i landdistrikterne