Eskimologi 1

Udsendelse d. 13. - 19. oktober. 2018
Udsendelse d.18.- 24.april. 2015

I den første af to udsendelser om eskimologi, er der fokus på grønlandsk sprog og uddannelsen i eskimologi. Lektor Naja Trondhjem og lektor Frank Sejersen giver en oversigt over, hvordan interessen for Grønland har udviklet sig til videnskabelig forståelse af grønlandske forhold og sprog, og hvordan det har givet sig udtryk i en uddannelse i eskimologi.
Naja Trondhjem fortæller om studiet af grønlandsk og hendes forskning af tidsmarkering på grønlandsk. Tidsmarkering vil sige, at man fremhæver, at der fx er tale om fremtid og ikke nutid. Tidsmarkering er forskellig på grønlandsk og dansk, men der er en sprogudvikling, hvor de to sprog er kommet tættere på hinanden.
Frank Sejersen kommer i udsendelsen ind på forholdet mellem undervisning og forskning, og det tætte samspil der er, og den fordel både studerende og undervisere kan have af det.
Næste udsendelse vil handle om Frank Sejersens forskning i grønlandske kultur- og samfundsforhold. Eskimologi er privilegeret ved at have et specialbibliotek i samme bygning, Polarbiblioteket. Udsendelsen vil komme ind på, hvad biblioteker og en bibliotekar kan bidrage med til forskningen.
I udsendelsen besøger vi Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Nærmere oplysninger kan findes her

 Foto: Eskimologi bor i et af Kongelige Grønlandske Handels gamle pakhuse. Her ligger Polarbiblioteket også.
 
 

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Forskning og Videnskab