Forskning & Videnskab: Spøgelser

Udsendelse d.31.oktober - 6. novmeber. 2015

Det er kun de færreste der tror på spøgelser i Danmark, men alligevel er der nogen, der oplever dem. I udsendelsen fortæller antropologen Kirsten Marie Raahauge om, hvad det er for oplevelser som folk har, og hvordan de håndterer at opleve noget, som falder uden for den virkelighed som de selv og deres omgivelser har. 

Fænomener som et samfund ikke anerkender, kan også være en udfordring for den antropologiske forskning, der gerne se en sammenhængende forklaring af fænomener. Men netop de problemer med at lave en sammenhængende beskrivelse, der skal dække alt, kan føre til en ny erkendelse.

Kirsten Marie Raahauge arbejder på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, og fortæller om, hvad hendes forståelse af spøgelser kan bruges til af arkitekter og designere, og hvad de generelt kan bruge den antropologiske indsigt til.

Årsagen til at det vigtigt at forske i spøgelser forklarer Kirsten Marie Raahauge her:

Det er et emne, der har interesseret mig meget altid, fordi det er så mærkeligt og uforståeligt, men jeg synes også, at det er interessant for en videnskabelig institution at formidle noget, der interesserer en bred befolkning. Den side af spøgelser, som angår spøgelseshistorier og film og alle populære sider af spøgelset, er jo virkeligt interessante og vigtige, også når man forsker i emnet fra andre ledder, fordi det simpelthen er vigtigt at forske i noget, der er interessant for andre mennesker. Det er også vigtigt, fordi det angår eksistensen og de store spørgsmål: hvorfor er vi her, hvor skal vi hen, hvad var det der skete lige der, og hvorfor kan jeg ikke forstå det, og hvor er grænsen for min fornuft, og hvor er grænsen for, hvordan jeg kan erkende verden.

Udsendelsen tager udgangspunkt i

Raahauge, K.M. (2015). The Ghost in the Machine: Haunted Houses, Intense Sensations and Residual Rationalities. I V. Steffen, S. Jöhncke, & K. M. Raahauge (red.), Between Magic and Rationality: On the Limits of Reason in the Modern World. (s. 315-342). København: Museum Tusculanum. (Critical anthropology, Vol. 4).

 

Medvirkende

Kirsten Marie Raahauge er lektor på Institut for Bygningskunst og Design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Hun er magister i antropologi fra Københavns Universitet og  ph.d. fra Aalborg Universitet med en afhandling om rumopfattelser i århusianske velhaverkvarterer.

Foto øverst: © Can Stock Photo Inc./photocre

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Forskning og Videnskab