Forskning og videnskab: Havmiljø 1

Udsendelse d. 7. - 13. januar. 2016
udsendelse d.16 - 22. maj. 2015

Gennem lang tid blev der udledt store mængder af næringsstoffer til de danske farvande. Det betød stærkt forringede muligheder for miljøet, men der blev handlet politisk både fra dansk side og fra EU. Udledningen blev begrænset, og et af målene for et bedre miljø var en fremgang for ålegræsset. Det fik ikke den fremgang, som de mindre udledninger lagde op til. Lektor Søren Laurentius Nielsen fra Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet fortæller om ålegræsset, dets økologiske betydning og hvorfor det ikke kom tilbage.

Sidst i programmet kommer Søren Laurentius Nielsen også ind på problemerne med secchiskiven som måleinstrument til at måle, hvor langt ned i vandet man kan se.

Man kan læse mere om ålegræsset og om de undersøgelser, der bliver omtalt i programmet, i tidsskriftet Vand & Jord, februar 2013.

Foto: Ålegræs. (c) Ronald C. Phillips

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Forskning og Videnskab