Forskning & Videnskab: Antropologi 1

Udsendelse d. 6. - 12.juni. 2015

Introduktion til antropologi

Som en start på en række udsendelser i Forskning & Videnskab om antropologi, giver udsendelsen en oversigt over, hvad antropologi er, og hvad der er det særlige ved antropologisk feltarbejde.Johannes Nicolaisen og George Nellemann

Peter Henriques fortæller om forståelsen af begrebet kultur, hvordan samfund hænger sammen og forholdet mellem individ og samfund.

Den klassiske antropolog tog ud til fremmede i primitive samfund, men nu ser antropologerne også på forhold i Danmark. I den forbindelse fortæller lektor Bjarke Oxlund om sit feltarbejde blandt ældre i Danmark. Hvis man skal være en del af dem man undersøger, kan en noget af det antropologiske feltarbejde bestå i at gå stavgang. Bjarke Oxlund fortæller om de nye indsigter sådan en undersøgelse kan give. Faget har i Danmark både heddet etnografi og antropologi, og udsendelsen giver en forklaring på sammenhængen mellem de to navne.

Medvirkende

Peter Henriques er ansat på Institut for Antropologi ved Københavns Universitet, hvor han har ansvaret for 1. års undervisning. Han har lavet feltarbejde hos teso, der lever i det østlige Uganda, om, hvordan man lever i fred efter at have været i borgerkrig, og hvordan forsoningsprocesser finder sted.

Bjarke Oxlund er lektor i medicinsk antropologi på Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. Han er formand for Antropologforeningen i Danmark og Sex & Samfund.  Han er leder af to tværfaglige forskningsprojekter, der er forbundet til andre fakulteter. Det ene er Sund Aldring, der har en 150 mill. bevilling fra Nordea-fonden. De 8 mill. bliver brugt på Institut for Antropologi i 2014-2018. Det andet projekt hedder LIFESTAT, og handler om behandling af kolesterol med statiner. I projekterne er ansat ph.d.-studerende og post docs. Dermed lever det ikke helt op til forestillingen om den ensomme antropolog i felten, men er snarere et kollektiv, der arbejder.

Øverste billede: Bronisław Malinowski  (1884-1942) udviklede feltarbejdet som antropologisk metode. Billedet viser ham under hans feltarbejde på Trobianderne under første verdensskrig. Fotograf:  Ukendt (måske Stanisław Ignacy Witkiewicz, 1885-1939) via Wikimedia Commons.

Nederste billede: Forrest Johannes Nicolaisen (1920-1980), der blev den første professor i entnografi ved Københavns Universitet i 1963. Han lavede det traditionelle langvarige feltarbejde bl.a. hos tuaregerne, hvor han opholdt sig i lange perioder. Bag ham ses etnografen George Nellemann (1930-2014), der også har lavet det traditionelle feltarbejde hos samerne, men samtidig er repræsentant for den nyere etnografi/antropologi, der også laver studier i Danmark, hvor han undersøgte polske indvandrere og deres efterkommere. Nellemann var ansat på Nationalmuseet, hvor etnografi blev oprettet som fag i 1945, og der er derfor fejring af 70-året i 2015. De to etnografer er på billedet ikke på feltarbejde men på fisketur. Fotograf: Arne Morell Nielsen.
 

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Forskning og Videnskab