Forskning og videnskab: Havmiljø 3

Udsendelse d. 30.maj - 5.juni. 2015

Plastikforurening

Trawling efter plastikPlastikforurening i havene er et stigende miljø, og det er derfor vigtigt, at forstå hvilken indvirkning det har på miljøet. Det kan være i form af de plastikstykker, man fx kan finde i maveindholdet på havlevende pattedyr, men det kan også være bittesmå plastikpartikler, som sandorm på bunden kan indtage. Lektor i miljøbiologi Annemette Palmqvist fortæller i udsendelsen om, hvordan plastik kan have mange forskellige former og egenskaber, og hvordan, der kan være forskellige skadevirkninger.

Plastikøer er et af de meget billedskabende udtryk, der ofte anvendes.  Det beskriver de koncentrationer af plastik, der sker nogle steder på grund af havstrømmene. Specialestuderende i miljørisiko Camilla Knudsen er for nyligt kommet hjem fra en indsamlingsekspedition, og fortæller om hvordan det er mere beskrivende at kalde det for en plastiksuppe.Kristian Syberg sorter en prøve

Plastikforureningen kommer mange steder fra, og et af de steder, der har været politisk bevågenhed om er plastikposer. Roskilde Universitet samarbejder med miljøorganisationen Plastic Change om indsamlingen af prøver. I udsendelsen kommer adjunkt Christian Syberg ind på, hvordan det er vigtigt med et samspil mellem forskningen, der leverer videnskabelig dokumentation, og en politisk proces, hvor miljøorganisationer og politikere arbejder for at ændre reglerne for brug af plastik. I den forbindelse kommer han også ind på, hvordan plastindustrien i Danmark er med i processen for at se plastik som en ressource, der ikke skal ende som affald.Camilla Knudsen sorterer en prøve

Medvirkende i udsendelsen

Lektor i miljøbiologi Annemette Palmqvist. Hun arbejder med effekter og skæbne af miljøfremmede stoffer. Et fokusområde for tiden er plastik og effekter af plastik i miljøet.
Specialestuderende i miljørisiko ved Roskilde Universitet Camille Knudsen.
Adjunkt Christian Syberg er adjunkt i miljørisiko.

Litteratur

Der kan læses mere om giftigheden af plastik i:

Syberg, K., Khan, F., Selck, H., Palmqvist, A., Banta, G. T., Daley, J., ... Duhaime, M. (2015). Microplastics: Addressing ecological risk through lessons learned. Environmental Toxicology and Chemistry, 34, 4389-4397. 10.1002/etc.2914

Fotografier: 1. billede viser et skib fra Plastic Change, der er ved at indsamle prøver med trawl. På 2. billede kan man se trawlet, der trækkes gennem vandet. 3. billede viser Christian Syberg, der er ved at sortere en prøve. 4. billede viser Camilla Knudsen, der også sorterer en prøve.

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Forskning og Videnskab