Forskning & Videnskab: Havmiljø 2

Udsendelse den 23.-29. maj. 2015

 

Hvad sker der med de miljøfremmede stoffer, der bliver ledt ud i havet? De mest skadelige for mennesker og dyr ophobes i havbunden.  Kemikalielovgivningen er i høj grad gået ud fra, at hvis stofferne bliver bundet til mudderet på bunden, så ligger det sikkert der. Forskning fra Roskilde Universitet har vakt international opmærksomhed ved at vise, at der er bundlevende dyr, der kan optage forureningen fra bundlaget, og at der er stor forskel på de forskellige dyr, om de kan nedbryde stofferne og hvor giftigt nedbrydningsprodukterne er

Lektor Henriette Selck har undersøgt, hvordan forskellige ormearter bliver påvirket af forureningen. Nogle ormearter er gode til at omdanne stofferne, mens andre ikke er det.

Ph.d.-studerende Ronja Windfeld har undersøgt forurening i Danmark og Kina. Hendes forskning drejer sig særlig om de stoffer, der bliver tilsat midler til personlig pleje.

Nanopartikler bliver brugt i mange sammenhænge, og gennem spildevandet kan det ende i havmiljøet. Forskningsassistent Amalie Thit Jensen har undersøgt virkningen af nanopartikler på de bundlevende dyr. 

Øverste billede viser Amalie Thit Jensen, der er ved at indsamle prøver til sin forskning. Det midste viser Henriette Selck og det nederste billede er fra Perlefloden i Kina, hvor Ronja Windfeld har indsamlet prøver.

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Forskning og Videnskab