Håndværk

Håndværkere og fremtidens arbejdsmarked.
 
Den2radio producerer en serien om håndværk og fremtidens arbejdsmarkedet.

Du vil i reportager og interviews få et indtryk af glæden ved håndens arbejde for udvalgte håndværksfag.
I 20 podcast fortæller håndværkere og fagfolk om deres fag  - og kommer med bud på fremtidens arbejdsmuligheder og forandringer. Hvordan ser det ud med at tiltrække de unge til faglige uddannelser og hvordan får man dem til at vælge dem? Og vil  automatisering og robotter forandre de arbejdsprocesser håndværkerne kender? Nogle fag forsvinder, fordi efterspørgsel og markedet ikke er der, andre fag ændre sig markant eller er helt nye i takt med teknologiens udvikling.  .

Under 20 % af en ungdomsårgang  vælger en erhvervsfaglig udannelse.  Regeringens mål er at mindst 25% skal vælge en erhvervsfaglig retning inden for få år.
Der er langt igen og prognoser viser,  at der vil være katastrofalt mangel på faglærte inden for alle fag i en snarlig fremtid. Nogle siger, at der kommer til at mangle 30.000 bare i 2025, hvem ved?  Blandt arbejdsmarkedsforskere og analytikere er der enighed om at der bliver underskud på faglærte håndværkere, hvis de økonomiske konjunkturer fortsætter som nu.

I de 20 podcast vil svende, lærlinge, mestre,  faglige ledere, uddannelseskonsulenter, analytikere og arbejdsmarkedsforskere komme til orde og give deres bud på bl.a. håndværksfagenes fremtid, den faglige stolthed og automatiseringen.

I 4 af de 20 podcasts vil fremtidens arbejdsmarkedet og automatisering været under lup.

Følg med i podcastserien her og lyt når du vil

 

Serien er støttet af  Dreyersfond , Grundejernes Investeringsfond, Boligfonden Kuben. 

tilrettelæggelse Anne Eggen og Kristina Grossman Due

Partnerskab: 

   

Klik og lyt: